CarFree Cities

Wprowadzenie

Introduction

Zachód słońca w Parmie.

Problem

Społeczeństwa uprzemysłowione popełniły straszny błąd, kiedy uwierzyły, że samochód zwiększa mobilność w mieście. Indywidualna motoryzacja przyniosła ze sobą brzemienne w skutkach i całkiem niespodziewane konsekwencje dla życia miejskiego, a samochód stał się poważnym problemem ekologicznym, społecznym i estetycznym. Oto co powoduje samochód odkąd zadomowił się w mieście:
 • Zabija życie uliczne
 • Narusza tkankę społeczną miast
 • Izoluje ludzi
 • Stymuluje niekontrolowane rozrastanie się miast
 • Zagraża innym użytkownikom ulic
 • Szpeci krajobraz miejski
 • Rozprasza ludzi swym hałasem
 • Zanieczyszcza powietrza
 • Każdego roku zabija tysiące ludzi
 • Potęguje globalne ocieplenie
 • Marnuje energię i zasoby nieodnawialne
 • Prowadzi do zubożenia społeczeństw
Poważnym wyzwaniem jest usunięcie samochodów i ciężarówek z miast, przy jednoczesnym zwiększeniu mobilności i redukcji kosztów transportu.

Rozwiązanie

Samochód miejski może być tylko wtedy wyrugowany, gdy zapewni się ludziom atrakcyjniejszą alternatywę. Co by się stało, gdybyśmy zaprojektowali miasto zdolne do funkcjonowania bez samochodów? Czy ktoś chciałby żyć w takim mieście? Czy takie miasto miałoby swój walor społeczny, ekonomiczny i estetyczny? Czy jest możliwym uwolnienie się od samochodów i jednoczesne utrzymanie szybkiej i wygodnej mobilności?

Transport publiczny jest z reguły nieprzyjemnym i wolnym substytutem samochodem. Niezbędnym jest, aby środki komunikacji publicznej osiągały prędkość zblizoną do średniej prędkości samochodu przy umiarkowanym ruchu miejskim i by podróż nimi była przyjemnym doświadczeniem dla pasażerów. Cele te można osiągnąć stosując sprawdzone rozwiązania technologiczne, z zastrzeżeniem, że gęsto skupione i zaludnione osiedla są niezbędnym warunkiem szybkiej mobilności i ekonomicznie wydajnego transportu publicznego. Szczęśliwie, zagęszczone miasta moga również zaproponować lepszą jakość życia.

Powinniśmy budować więcej miast wolnych od samochodów. Wenecja, największy instniejący przypadek takiego miasta, jest ukochaną przez większość ludzi oazą pokoju, pomimo bycia jednym z najbardziej zagęszczonych zakątków ziemi. Również istniejące już miasta możemy zamienić w wolne od samochodów w ciągu kilku dekad.


Piazza San Marco, Wenecja
Jedna z najwspanialszych przestrzeni publiczny
ch świata.

Cele projektowania miast:

Projektując miasta powinniśmy kierować się priorytetem zaspokojenia trzech nadrzędnych potrzeb:

 • wysoka jakość życia
 • wydajne wykorzystanie zasobów
 • szybki transport ludzi i towarów

Standardy projektowania

Zaspokojenie tych trzech potrzeb w mieście wolnym od samochodów poprawia nastepujące standardy:

Szybki transport

Zapewnić szybki dostęp do wszystkich części miasta. W mieście mającym milion mieszkańców powinno być możliwym dotarcie w każde miejsce w przeciągu godizny. Pasażerowie nie powinni przesiadać się więcej niż 1 raz..

Przystanki na wyciągnięcie dłoni

Biorąc pod uwagę zarówno ograniczenia czasowe, jak i ograniczoną mobilność dzieci, emerytów i inwalidów, bliskie przystanki publicznego transportu są koniecznością. Standardem projektu jest pięć minut drogi od każdego mieszkania do najbliższego przystanka.

Dostępne miejsca zielone

Przestrzeń zielona powinna być dostępna w maksymalnej odległości 5 minut spaceru od każdego mieszkania.

Budynki czteropiętrowe


Wenecja: nieżle ukształtowane miasto, wysokie na cztery piętra

Budynki w zasadzie nie powinny mieć więcej niż cztery piętra, bo wyższe budynki zdają się być szkodliwe dla osób które muszą w nich mieszkać. (szczegółowe omówienie problemu: A Pattern Language .)

Ekonomicznie wydajny transport towarów

Gospodarka miast zależy od szybkiego i wydajnego transportu towarów. Miasto chcące wyrugować ciężarówki ze swych ulic musi zapewnić sprawny system zaopatrzenia.

Uwolnij się od samochodów!

Miasto wolne od samochodów można zbudować. Wencja jest wystarczającym dowodem.

Cztery miliardy mieszkańców państw rozwijających się jest skłonna do przyjęcia Zachodniego modelu indywidualnej motoryzacji. Powinniśmy uświadomić ich co do kosztów tego modelu i zachęcić do rozważenia lepszych rozwiązań. Czy nasza planeta jest w stanie udźwignąć ekologiczny ciężar motoryzacji? Społeczeństwa rozwinięte nie mają prawa zabronić społeczeństwom rozwijającym się użycia technologii i zasobów, które stosują najbardziej zaawansowane technologicznie kraje. Jako że większość samochodów znajduję się w krajach rozwiniętych gospodarczo, to właśnie rozwinięte społeczeństwa muszą zainicjować projektowanie i tworzenie miast wolnych od samochodów.

Miasta wolne od samochodów muszą stać się normą pod koniec XXI wieku, ze względu na ograniczenia energetyczne (wyczerpanie paliw kopalnych). Powinniśmy już teraz zacząć szykować się do tej zmiany, która jest również okazją do zbudowania środowisk miejskich przewyższających wszystkie dotychczas nam znane.

Tłumaczenie: Piotr Bielski, pbielski@ore.most.org.pl


Continue on to Topology
Return Home
About the book: Carfree Cities

E-mail
carfree.com
Copyright ©1996-2002 J.Crawford